Medlemskap och donation

”Föreningen är öppen för var och en som stöder dess syften”, står det i stadgarna. Medlem blir man genom att sätta in årsavgiften, 200 kronor, på bankgiro 5831-2166, Föreningen Kashumbiliros vänner. Ange ”Årsavgift” samt namn, adress och, där så finns, mailadress. Som medlem får man kallelse till föreningsmötena, minst två per år, samt dessemellan information genom nyhetsbrev m.m.
Självklart går det också bra att lämna en gåva via samma bankgiro.