I Tanzania vid Victoriasjöns västra strand ligger Kashumbiliro, ett pastorat med sju församlingar inom ELCT (Evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania). Kashumbiliro är ett stycke Afrika i våra hjärtan. Där lever sång, tro och framtidshopp. Ändå lever en stor del av befolkningen under fattigdomsgränsen. Föreningen Kashumbiliros vänner vill medverka i deras utveckling mot en rikare framtid.

lördag, 06 september 2008 12:48

”Föreningen är öppen för var och en som stöder dess syften”, står det i stadgarna. Medlem blir man genom att sätta in årsavgiften, 100 kronor, på bankgiro 5831-2166, Föreningen Kashumbiliros vänner. Ange ”Årsavgift” samt namn, adress och, där så finns, mailadress. Som medlem får man kallelse till föreningsmötena, minst två per år, samt dessemellan information genom nyhetsbrev m.m.

lördag, 06 september 2008 11:43